top of page
Etsi
  • Kirjoittajan kuvaKati Kämäräinen

9§, Laki Kiinteistöjen ja vuokrahuoneiden välityksestä

Välityslain 9§ käsittelee kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuutta.


"Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaiki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen"Toimeksiantajan vastapuolella tarkoitetaan yleisimmin ostajaa tai vuokralaista. Kiinteistönvälittäjän on otettava selvää myytävän/vuokrattavan kohteen tiedoista tutustumalla kohteeseen ja hankittava kaupan kannalta oleelliset tiedot myyjältä, kunnalta tai isännöitsijältä. Välityslain 10§ mukaan kiinteistönvälittäjällä on velvollisuus ottaa selvää kohteen tiedoista itsenäisesti. Lähtökohtaisesti välittäjä saa luottaa kohteesta saamiinsa tietoihin. Mikäli hänellä on syytä epäillä saamiensa tietojen oikeellisuutta, on välittäjän oikaistava virheellinen tieto, jos tiedon varmistaminen ei aiheuta kohtuutonta vaivaa. Tuossakin tapauksessa välittäjän on selvitettävä toimeksiantajalle sekä toimeksiantajan vastapuolelle virheellisen tiedon merkitys.


Kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu tarjota ostajalle kaikki olennaiset tiedot asunnosta (myös sen mahdollisista puutteista), asunnon ympäristöstä, palveluista ja kaavoitukseen liittyvistä seikoista. Asunto-osakkeen osalta on lisäksi kerrottava mm. yhtiössä suunnitteilla olevat korjaustyöt ja niistä aiheutuvat kustannukset. Kiinteistön osalta on ostajalle selvitettävä rakennuksen ja sen ominaisuuksien lisäksi mm. rakennuslupiin liittyvät seikat sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja mahdolliset rasitteet.


Välittäjällä on kohteen tiedoista selonottovelvollisuus sekä tiedonantovelvollisuus. Myös ostajalla itsellään on selonottovelvollisuus. Ostaja ei voi kaupan jälkeen vedota virheeseen tai seikkaan, joka hänen olisi tullut havaita esim. esittelyssä käydessään tai jonka voidaan olettaa hänen tienneen ennen kaupasta päättämistä. Ole siis ostajana tarkkana ja tutustu huolella välittäjän asunnosta tarjoamiin tietoihin. Muista myös tutustua asuntoon ennen ostotarjouksen jättämistä!#välityslaki #kiinteistönvälitys

27 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page