top of page
Etsi
  • Kirjoittajan kuvaKati Kämäräinen

6 § asuntokauppalaista käsittelee käytetyn asunnon kauppaa

Tämän blogin aiheena on asuntokauppalain 6 § ja sieltä erityisesti virhesäädös. Mitä tarkoitetaan asunnon virheellä? Jos asunnon ostamisen jälkeen huomaat ettei asunto vastaa siitä annettuja tietoja, saattaa kyse olla asunnon virheestä. Asuntokaupan virheet luokitellaan kolmeen kategoriaan:

1. Yleinen virhesäännös: asunto poikkeaa siitä mitä kaupan osapuolet ovat sopineet, tai se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut ennen kauppaa (tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kaupasta päättämiseen), tai jos myyjä on jättänyt kertomatta tietoja asunnosta, joista kuitenkin voidaan olettaa hänen tienneen. Yleisen virhesäännöksen kriteerit voivat täyttyä myös jos asunto ei vastaa sitä mitä ostajan on vastaavan asunnon kaupassa perusteltua olettaa tai myyjä on antanut virheellistä tietoa asunnon ympäristöstä ja sen palveluista tai jättänyt kokonaan antamatta näitä tietoja. Seikkojen täytyy kuitenkin olla sellaisia, että niiden voidaan olettaa vaikuttavan kaupasta päättämiseen.


2. Taloudellinen virhe: mikäli myyjä on ennen kaupantekoa antanut ostajalle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, tai jättänyt antamatta tietoa jonka voidaan olettaa hänen tienneen esim. yhtiövastikkeista tai huoneistoon kohdistuvista tulevista yhtiölainaosuuksista

tai yhtiön tilasta yleisesti on kyseessä taloudellinen virhe. Myös mikäli asumiseen tai huoneiston omistamiseen kohdistuvat kustannukset osoittautuvat merkittävästi ilmoitettua suuremmiksi kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi, voi kyse olla taloudellisesta virheestä.


3. Oikeudellinen virhe: kaupan kohteessa on oikeudellinen virhe, mikäli sivullinen omistaa kaupan kohteen tai osan siitä, tai sivullisella on pantti- tai muu oikeus ja ostajan kanssa ei ole sovittu sivullisen oikeuden rajoittamasta kaupasta.


#asuntokauppalaki #virhesäädös #asunnonvirhe

13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page