top of page
Etsi
  • Kirjoittajan kuvaKati Kämäräinen

5 vuoden virhevastuu kiinteistön kaupassa

Kiinteistön kaupassa tulkitaan Maakaaren säädöksiä. Maakaaressa määritellään kiinteistön virheet tarkasti - myyjän vastuu virheistä on viisi vuotta kaupanteosta. Myyjän vastuuseen vaikuttaa kuitenkin myös se, onko ostaja täyttänyt tarkastus- ja selonottovelvollisuutensa. Ostaja ei voi virheenä vedota sellaiseen seikkaan, jonka hänen olisi pitänyt havaita esittelyssä. Ostaja saa luottaa myyjän tarjoamiin tietoihin kiinteistöstä. Mikäli myyjä on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, ei ostajan oikeutta vedota virheeseen ole rajoitettu - vaikka asia olisi ollut havaittavissa kiinteistöä tarkastaessa.


Jatkuu kuvan jälkeen..

Kiinteistön virheet luokitellaan seuraavasti:

  1. Laatuvirhe

  2. Vallintavirhe

  3. Oikeudellinen virhe

Kiinteistössä on laatuvirhe silloin, kun se se ei fyysisiltä ominaisuuksiltaan vastaa siitä annettuja tietoja. Mikäli myyjä on antanut virheellistä tietoa esim. kiinteistön pinta-alasta, rakennuksen kunnosta, tai jättänyt oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen kiinteistön ominaisuuksista, on kyseessä laatuvirhe. Kiinteistön virhe voi olla myös salainen, eli kiinteistö poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä voidaan vastaavanlaiselta kiinteistöltä kauppahinta ja muut olosuhteet huomioiden odottaa, eikä myyjä tai ostaja ole ollut virheestä tietoinen. Laatuvirheen perusteella ostajalla saattaa olla oikeus hinnanalennukseen tai kaupan purkuun.


Vallintavirheestä on kyse silloin, kun myyjä on antanut virheellistä tietoa esim. voimassaolevasta kaavasta, rakennuskiellosta, luovutusrajoituksesta tai kiinteistön käyttöä rajoittavasta viranomaispäätöksestä, jonka voidaan olettaa vaikuttavan kaupasta päättämiseen, tai jos kiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen ei ole tarvittavaa lupaa, tai kiinteistön määräosaa tai määräalaa ei voida muodostaa rakennuspaikaksi käytettäväksi kiinteistöksi. Vallintavirheen perusteella ostajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun. Mikäli myyjä ei ole ollut huolellinen tietoja antaessaan, voi hän olla lisäksi vahingonkorvausvelvollinen.


Oikeudellinen virhe kiinteistössä voi olla silloin, jos myyjä on ennen kauppaa antanut ostajalle virheellistä tietoa lainhuudon saajasta, kiinteistöön kohdistuvasta panttioikeudesta, vuokraoikeudesta tai muun kiinteistöön kuuluvan esineen omistuksesta tai ostaja ei voi saada lainhuutoa sen vuoksi, että myyjän saantokirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä, tai myyjällä ei ole oikeutta luovuttaa kiinteistöä eteenpäin. Ostajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun. Ostaja voi lisäksi saada myös vahingonkorvausta, mikäli myyjä ei voi osoittaa olleensa huolellinen tietoja antaessaan.


#kiinteistökauppa #virhe #maakaari


62 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page