top of page
Etsi
  • Kirjoittajan kuvaKati Kämäräinen

4 asiaa energiatodistuksesta

1. Energiatodistus on pakollinen asuinrakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa sekä myytäville ja vuokrattaville asuinrakennuksille. Energiatodistus laaditaan lähtökohtaisesti koko rakennukselle, ellei rakennuksen osien käyttötarkoitukset poikkea merkittävästi toisistaan. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta tai kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella. Voimassa oleva energialuokka on ilmoitettava julkisesti esille laitetussa myynti- tai vuokrailmoituksessa. Energiatodistuksen puuttuminen voi johtaa uhkasakkoon.


2. Energiatodistusta ei tarvita mikäli kyseessä on rakennus jonka pinta-ala on alle 50m2, rakennus on tarkoitettu loma-asumiseen, tai jos on kyseessä on tilapäinen rakennus tai muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus.


3. Energiatodistuksen voi laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa (pätevyyden voimassaolon voi tarkistaa energiatodistuksen laatijoista pidettävästä rekisteristä). Energiatodistuksen laatijalla tulee olla vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksytty suoritus, jolla todistetaan perehtyineisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.


4. Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin, esim. eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Koska vertailun kohteena ovat rakennuksen ominaisuudet, asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.


#energiatodistus #energiaselvitys #kiinteistö

10 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page